A Time Jobs : ได้เวลาหางาน ได้เวลาหาคน, สมัครงาน ค้นหางาน รับสมัครงาน
หางาน ภาษาไทย หางาน ภาษาอังกฤษ
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
     
 
   
User :
Pass :
 
[ ลืมรหัสผ่าน ] [ สมัครสมาชิก ]

 
User :
Pass :
 
[ ลืมรหัสผ่าน ] [ สมัครสมาชิก ]
 

คำนวณระยะเวลาทดลองงาน

ระบุวันเริ่มงาน :

 

Jobs, หางาน สมัครงาน, ประกาศรับสมัครงานฟรีJobs, หางาน สมัครงาน, ประกาศรับสมัครงานฟรี


 
กด Like ให้เราเป็นแฟน
      
ลงประกาศงาน
หางานฝากประวัติประกาศงานฟรีค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
 
ประกาศรับสมัครงานฟรี
 


  บทความงาน

สามารถกดแชร์ให้เพื่อน ได้เลยค่ะ

 

การทำงานด้วยหัวใจ

คนที่ทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานกินเดือน เมื่อทำงานไปนานๆ มักเกิดอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ ท้อถอย ไม่อยากทำงาน บางคนถึงขนาดอยากออกไปประกอบกิจการส่วนตัว แต่ความจริงแล้ว หากมองในแง่ดี คนที่ทำงานกินเดือนมีแง่มุมที่ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบกิจการหลายอย่างเช่น ได้รับเงินเดือนหรือมีรายได้แน่นอน , ไม่มีการลงทุนเมื่อไม่มีการลงทุนก็ไม่มีการล้มละลาย , ไม่อยากทำงานเบื่องานสามารถเปลี่ยน ย้าย งานได้ แตกต่างจาก เจ้าของกิจการเมื่อลงทุนไปแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะเลิกกิจการแล้วไปลงทุนกิจการใหม่ๆ เนื่องจากได้ลงทุนไปเป็นเงินจำนวนมากจึงยากที่จะเลิกกิจการ เบื่ออย่างไร มีปัญหาอย่างไร ก็ต้องทำ , การทำงานกินเงินเดือนมักมีวันหยุดชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมายแรงงานรองรับให้มีวันหยุดที่ชัดเจน ฯลฯ

                                สำหรับคนที่จะทำงานด้วยหัวใจได้นั้น บุคคลผู้นั้นจะต้องลักษณะดังนี้

                1.ต้องรักงานที่ทำ หรือ มีความคิดว่าการทำงานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ถึงกับมีคนเคยกล่าวว่า ? ถ้าอยากมีความสุข 1 ชั่วโมง ให้งีบ ถ้าอยากมีความสุข 1 วัน ให้ไปพักผ่อน ถ้าอยากมีความสุข 1 อาทิตย์ ให้ไปปิกนิก แต่ถ้าอยากมีความสุขตลอดไปให้ทำงานที่ตนเองรัก ?        ในการบรรยายหัวข้อการทำงานด้วยหัวใจของกระผม เคยมีผู้เข้ารับการอบรมเคยถามกระผมว่า ถ้าในปัจจุบันเราทำงาน แต่ไม่ได้รักงานที่ตนเองทำจะทำอย่างไร กระผมขอบอกว่า จงหางานที่ตนเองรักและจงสนุกกับมัน ถ้าท่านได้ทำงานที่ตนรัก ท่านมักจะสนุกสนานกับมัน จนลืมไปได้ว่า สิ่งนี้คืองาน แต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆ กล่าวคือไม่สามารถเปลี่ยนงานหรือย้ายงานได้ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง ก็จงทำงานนั้นต่อไป แต่  ? จงภูมิใจกับงานในปัจจุบัน และต้องทำใจให้รักในงานปัจจุบัน มากกว่าจะถามถึงสิ่งที่ไม่ได้เป็นหรือยังไม่ได้เป็น ? แต่ถึงที่สุดแล้ว หากต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตจริงๆ บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะต้องเลือกทำงานในสิ่งที่ตนเองรักเสมอ

                สำหรับการสร้างความสุขในการทำงาน ทางพุทธศาสนาสอนได้ดีมากครับ ว่าคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องมีหลัก อิทธิบาท 4 คือ

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจในงานเห็นคุณค่าของงาน รักงานที่ทำ

วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม บากบั่น อดทน กับงานที่ตนเองทำ

 จิตตะ หมายถึง มีความคิดจดจ่อ  เอาใจใส่ในงานที่ทำ

 และ วิมังสา หมายถึง การตรวจสอบ หมั่นพิจารณา ใคร่ครวญ เมื่อมีปัญหาในงานที่ทำก็ต้องคอยแก้ไข ปรับปรุง ตรวจสอบ ข้อบกพร่องของงานที่ทำ

2.ต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทัศนคติมีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะบุคคลที่ประสบความสำเร็จมักมีทัศนคติที่ดี มีทัศนคติในด้านบวก (คนคิดลบเปรียบเสมือนถังขยะที่คอยเก็บของที่ไม่มีค่า แต่คนที่ทัศนคติที่ดี ทัศนคติในทางบวก เปรียบแล้วก็เหมือนดังคลังสมบัติที่มักจะเก็บแต่สิ่งที่ล้ำค่าเสมอ) คนที่จะทำงานด้วยหัวใจจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อบริษัทหรือต่อหน่วยงาน และจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อหัวหน้างานด้วย

3.ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ในที่ทำงาน สำหรับคำว่า มนุษย์สัมพันธ์ในที่ทำงาน คือ ต้องมีศิลปะในการชักจูงใจให้คนที่ทำงานด้วยเกิดการประสานงานหรือเกิดความร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้บุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์จะต้องมีลักษณะดังนี้ ต้องเป็นคนที่ยอมรับในเรื่องข้อแตกต่างของบุคคลได้ เช่นความแตกต่างในเรื่อง เพศ วัย อายุ ประสบการณ์ ฯลฯ

4.ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บุคลิกภาพ การพูดจา การแต่งกาย บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำงานทุกคน มักเป็นนักพัฒนาตนเองเสมอ อีกทั้งต้องเป็นนักเรียนรู้งาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับการทำงานให้เหมาะสมและรวดเร็วขึ้น

                ดังนั้น คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานจะต้องเป็นคนที่ทำงานด้วยหัวใจจะต้องมีความรักในงานที่ตนเองทำ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อหัวหน้างาน ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ในที่ทำงาน และต้องมีการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เสมอ

ที่มา: ดร.สุทธิชัย (28/03/2011

[ กลับหน้าเดิม ]


 
   การขาย, การตลาด, พัฒนาธุรกิจ    ธุรการ, ลูกค้าสัมพันธ์    บัญชี/การเงิน/การธนาคาร, /ตรวจสอบบัญชี
   ออกแบบเวปไซต์ / Web Designer    วิศวกร    นำเข้า/ส่งออก/shipping/จัดซื้อ, เมอเช็นไดซเซอร์
   สโตร์, คลังสินค้า, อินเวนทอรี่ ขนส่งระหว่างประเทศ    ทรัพยากรบุคคล, จัดหาบุคลากร, ฝึกอบรม    ศิลปะ/กราฟฟิคดีไซด์ ,ออกแบบผลิภภัณฑ์, ครีเอทีฟ, โฆษณา, PR
   ศูนย์สุขภาพ/ความงาม/fitness/spa    วิทยาศาสตร์, เคมี,ชีวะ    การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ภัตตาคาร
   สายการบิน, การบิน    ตำแหน่งระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ    ประสานงาน / คีย์ข้อมูล
   สุขภาพความงาม / เสริมสวย / สปา / ฟิตเนส    พัฒนาธุรกิจ / พัฒนาองค์กร/ ISO    วิทยาศาสตร์อาหาร / โภชนาการ
   เลขานุการ    นักข่าว / บรรณาธิการ / นักเขียน / แปลภาษา    เกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง / เหมืองแร่
   เขียนแบบ / Auto Cad/ออกแบบทางวิศวกรรม    ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค / โลหะ / เครื่องยนต์/ซ่อมบำรุง    โปรแกรมเมอร์ / IT/ คอมพิวเตอร์
   Part - time / นักศึกษาฝึกงาน    เศรษฐศาสตร์ / สถิติ / วิจัย / หุ้น / การประกันภัย    โยธา / สถาปัตย์ / ออกแบบตกแต่ง / ก่อสร้าง/สำรวจ
   บันเทิง / นักแสดง / พริ๊ตตี้ / นักดนตรี / นักร้อง    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/สิ่งแวดล้อม    การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
   ขับรถ/ส่งเอกสาร/แม่บ้าน/รปภ/แคชเชียร์    แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/เทคนิคการแพทย์/เวชภันฑ์ยา    ครู- อาจารย์-การศึกษา
   กฏหมาย    อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ    งานราชการ
   อื่นๆ    แรงงานต่างด้าว
 

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไทม์ ดีไซน์ จำกัด 19/23 หมู่ 17 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02- 385 9856 แฟกซ์ : 02-713 6733 Mobile: 083-664 9192, 089-456 0716
เลขที่เสียภาษี : 1-6149-2055-5 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0117314707794
Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design